Yksityistiet

Suomen tieverkko on jaettu maanteihin, katuihin ja yksityisteihin. Valtio on vastuussa maanteistä, kaupunki huolehtii asemakaava-alueella olevista kaduista. Tiekunnat tai tieosakkaat vastaavat yksityisteiden kunnossapidosta. Pietarsaaren kaupunki kehottaa Pietarsaaren yksityisten teiden varsilla asuvia asukkaita, maanomistajia ja vuokraajia muodostamaan omia tiekuntia. Kaupungilla on myös oma työryhmä, jossa on kaupungin ja kolmen tiekunnan edustajat. Työryhmässä keskustellaan yksityisteiden tienpitoon liittyvistä asioista. Yksityistielain mukaan kaupunki ei voi antaa koneellista tai rahoituksellista avustusta yksityisten teiden tienpitoon, elleivät ne täytä yksityistielain 84 §:n kriteereitä.

1. Tienpitoavustus

Yksityisteiden tiekunnat voivat hakea taloudellista tukea kaupungilta tienpitoa varten. Edeltävän vuoden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustushakemus on oltava toimitettuna vuosittain 30.3. klo 12.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.  Tiekunnat tai tieosakkaat voivat anoa kunnossapitoluokan muuttamista. Hakemukset kohdistetaan tekniselle lautakunnalle ja lähetetään osoitteeseen enskildavagar@jakobstad.fi

Tietoa avustusehdoista ja kunnossapitoluokista (linkki)
Hakemuslomake (linkki)

2. Peruskorjausavustus

Valtionavustusanomus yksityisteiden peruskorjausta varten toimitetaan ELY-keskukselle. (linkki) Tiekunta voi myös hakea peruskorjausavustusta kaupungilta. Hakemus on jätettävä viimeistään 30.4. suunniteltua työtä edeltävänä vuonna. Hakemukset kohdistetaan tekniselle lautakunnalle ja lähetetään osoitteeseen enskildavagar@jakobstad.fi

Tietoa peruskorjausavustuksesta (linkki)
Hakemuslomake (linkki)

3. Suostumus ohjauslaitteen asettamiselle

Liikenneohjauslaitteen, kuten liikennemerkin tai muun ohjausviitan, voi asettaa saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Suostumusta ei tarvita tien kunnon taikka tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten ja tilapäisten liikenteenohjauslaitteiden asettamiseen. Kaupungin kunnallistekninen osasto antaa suostumuksensa ohjauslaitteelle. Hakemukseen on liitettävä seuraavat liitteet: tiekunnan kokouksen päätös, kartta ja perustelut liikennemerkin hakemiselle. Hakemus toimitetaan osoitteeseen enskildavagar@jakobstad.fi

Lisätietoa teistä

Täältä lisätietoja teihin liittyvissä asioissa. Lisäksi kaupunki neuvoo teihin liittyvissä asioissa.

Yksityistielaki: Finlex
Valtioneuvoston asetus yksityisteistä: Finlex
Maanmittauslaitos: https://www.maanmittauslaitos.fi
Väylävirasto: https://vayla.fi
Ilmoitus Digiroad-järjestelmään: Väylä
Suomen tieyhdistys: https://www.tieyhdistys.fi/
Tievahti: https://tievahti.fi/