Tonttijako tehdään voimassa olevan asemakaavan mukaisesti ja tonttijako voidaan tehdä maanomistajan, -vuokraajan tai kunnan aloitteesta. Tonttijaon jälkeen pidetään lohkomistoimitus, missä tontti rekisteröidään omaksi kiinteistöksi. Jotta tontti voidaan lohkoa on tonttijaon oltava lainvoimainen.
Mittausosasto tekee erillisen tonttijaon tai tonttijaon muutoksen kirjallisella hakemuksella. Tonttijaon mahdollisuuksiin vaikuttavat tekijät ovat m.m. asemakaavamääräykset, hyödynnetty rakennusoikeus ja rakennusten sijainti tontilla.

Jotta rakennuslupa voidaan myöntää, pitää tontin olla rekisteröity asemakaavan ja tonttijaon mukaisesti.
Normaaleista tonttijaoista, joissa uusi raja sijoitetaan muodostettavien tonttien välille tai tällaiset rajat siirretään tai poistetaan, peritään hankkeen alullepanijalta 400€, kun tonttijako koskee enintään 2 tonttia.


Tonttijaon hakemuslomake
Tonttijaon taksat