Suostumus ohjauslaitteen asettamiselle

Yksityistielain 25 §:n mukaan: ”Tielle on asetettava tieosakkaiden liikennetarpeiden, liikenneturvallisuuden ja tiestä aiheutuvien haittojen tarpeellisen ehkäisemisen kannalta välttämättömät liikenteen ohjauslaitteet.”

Tieliikennelain 71 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan ”Liikenneohjauslaitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen” sekä 3 momentti ”Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua suostumusta ei tarvita tien kunnon taikka tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten ja tilapäisten liikenteenohjauslaitteiden asettamiseen.”

Pietarsaaressa vastaava suunnittelija antaa suostumuksen liikenneohjauslaitteen asettamiselle.

Hakemukseen on liitettävä seuraavat liitteet: tiekunnan kokouksen päätös, kartta ja perustelut liikennemerkin hakemiselle.

Hakemus lähetetään osoitteeseen:

Pietarsaaren kaupunki

Kunnallistekninen osasto

Strengberginkatu 1

68600 Pietarsaari