Kaupungin metsät

Kaupungin metsät ovat kaupungin tärkein luonnonvara. Metsät hoidetaan ja käsitellään kestävän puuntuotannon periaatteen mukaisesti, teknisen lautakunnan hyväksymän monikäyttösuunnitelman mukaan. Hyvän metsänhoidon päämääränä on kestävän puuntuotannon lisäksi ekologinen ja sosiaalinen kestävyys.

Metsät jaetaan seuraavasti:

  • talousmetsät
  • virkistysmetsät
  • puistometsät
  • luonnonmetsät

Metsien biologista monimuotoisuutta metsäluonnossa vaalitaan säilyttämällä verkoston suojelualueita ja tekemällä luonnonsuojelutoimenpiteitä talousmetsissä. Kaupungin metsät ovat PEFC ja FSC-sertifioinnin hyväksymiä kuten myös ovat yksityismetsät Suomessa. Kaupunki välittää pienehköjä eriä polttopuuta, jota syntyy muun hoitohakkuun yhteydessä.