Voimassa oleva yleiskaava

Yleiskaava on kaupungin maankäytön ja liikenteen järjestämisen yleispiirteinen suunnitelma, joka kattaa koko kaupungin ja ohjaa asemakaavoitusta.

Yleiskaava.pdf (5.6M)

YleiskaavanSelostus.pdf (20M)