Kunnallistekninen osasto


1. huolehtii katujen ja muiden yleisten alueiden sekä niihin kuuluvien laitteiden hallinnosta, suunnittelusta, kunnossapidon järjestämisestä ja rakentamisesta, huleveden hallinta ja liittymät
2. huolehtii toimialansa rakennuttajatoiminnasta
3. huolehtii kaupungin puistojen, virkistysalueiden, puistometsien ja venesatamien hallinnosta, suunnittelusta, kunnossapidon järjestämisestä ja rakentamisesta,
4. huolehtii kaupungin ulkoliikuntapaikkojen, ulkoilureittien ja uimarantojen suunnittelusta ja rakentamisen järjestämisestä
5. huolehtii geoteknisten selvitysten hankkimisesta
6. huolehtii maa-ainesten myynnistä
7. suorittaa tielautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelun ja toimeenpanon
8. huolehtii liikennesuunnittelusta
9. huolehtii kaupungin pysäköinninvalvonnan hallinnosta.
10. järjestää hylättyjen ajoneuvojen sekä katujen kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisen

Ota yhteyttä

Harri Kotimäki

Harri Kotimäki

Kaupungininsinööri

Kunnallistekniset palvelut

harri.kotimaki@jakobstad.fi

044 785 1750

Marina Sundholm

Marina Sundholm

Osastosihteeri

Kunnallistekniset palvelut

marina.sundholm@jakobstad.fi

044 785 1593

Jan-Ole Bäck

Jan-Ole Bäck

Kaupunginpuutarhuri

Kunnallistekniset palvelut

jan-ole.back@jakobstad.fi

044 514 7282

Johan Enlund

Johan Enlund

Vastaava suunnittelija

Kunnallistekniset palvelut

johan.enlund@pietarsaari.fi

044 785 1221

Magnus Brännbacka

Magnus Brännbacka

Suunnittelija

Kunnallistekniset palvelut

magnus.brannbacka@jakobstad.fi

044 785 1203

Frank Bäcksholm

Frank Bäcksholm

Rakennuttajainsinööri

Kunnallistekniset palvelut

frank.backsholm@jakobstad.fi

044 785 1998

Nicklas Gustafsson

Nicklas Gustafsson

Kunnossapitoinsinööri

Kunnallistekniset palvelut

nicklas.gustafsson@jakobstad.fi

044 785 1227

Håkan Högberg

Håkan Högberg

Kaivulupien ja tilapäisten liikennejärjestelyiden valvoja

Kommunaltekniska tjänster

hakan.hogberg@jakobstad.fi

044 558 7246

Stefan Järndahl

Stefan Järndahl

Suunnittelija

Kunnallistekniset palvelut

stefan.jarndahl@jakobstad.fi

044 785 1219