Leikkipuistot

Kaupungissa 35 leikkipuistoa, jotka ovat jakautuneet eri puolille kaupunkia. Osa puistoista on vanhoja ja ovat olleet käytössä useiden sukupolvien ajan. Puistoyksikkö vastaa puistojen kunnossapidosta ja tekee vuosittain huoltotoimenpiteitä, jotta varusteet pysyvät ehjinä ja turvallisina.

Leikkipuisto- Kohtauspaikka kaikille

Huolellisesti suunnitellut ja sijoitetut leikkipuistot palvelevat asukkaita niiden kotien läheisyydessä. Kunnallinen leikkipuisto täydentää yksityistä pihaa. Paitsi, että ne kannustavat lapsia leikkimään, voivat ne myös edistää vanhusten ja erilaisten kulttuurien kohtaamista. Toimivassa leikkipuistossa on monipuolisia leikkivarusteita, jotka kehittävät motorista toimintaa ja tasapainoa. Myös roolileikit on huomioitu. Viheralue puiston yhteydessä antaa mahdollisuuden erilaisille pallopeleille ja muille jännittäville leikeille. Hyvät leikkimahdollisuudet parantavat lasten ja vanhempien yhteistyötä.

Esteettömyys

Leikkipuistoon pääsyn tulee olla helppoa ja esteetöntä, sisäänkäynnin on mielellään oltava jalka tai pyörätien vieressä. Leikkipuistossa tulee voida liikkua lastenvaunuilla, pyörätuolilla, rollaattorilla ym. Leikkivälineiden ja ympäristön valinnassa on käytettävä vaihtoehtoja, joissa huomioidaan kaikenlaiset lapset, vanhemmat ja vanhukset.

Leikkitoiminnat

Leikkipuiston toimintojen on palveltava mahdollisimman monia; jakoa perinteisestä poikien – tyttöjen leikeistä tulee välttää. Puisto suunnitellaan ja rakennetaan niin, että se stimuloi lapsen eri aisteja ja kehitystä. Myös teini-ikäisten sosiaalinen kohtaaminen tulee ottaa huomioon.

Strateginen suunnittelu

Alueella, jossa asuu paljon lapsiperheitä, pitäisi asukkailla ohjearvojen mukaan olla 500 metrin matka kunnalliseen leikkipuistoon. Tätä välimatkaa voidaan pitää suhteellisen pitkänä, mutta myös esimerkiksi koulupihojen leikkivarusteita voidaan käyttää leikkimiseen. Leikkialueena voidaan myös käyttää metsäisiä luontoalueita, joita on melkein joka asuinalueella. Tutkimus osoittaa, että lapsi aloittaa leikin leikkipuistossa ja laajentaa kasvettuaan toimintaansa lähiympäristöön.

Pietarsaaren lasten jakauma 2021

Lapset 0-6 vuotta                            1140 kpl
Lapset 7-10 vuotta                          766 kpl
Lapset 11-16 vuotta                        1346 kpl
Yhteensä lapsia 0-16 vuotta             3252 kpl

Kunnallisten leikkipaikkojen määrä on 35; kaupungilla on 1 leikkipuistoa / 93 lasta

Kartta kaupungin leikkialueista: 

 

Kartta kaupungin leikkialueista pallokentällä:

 Kartta kaupungin pulkkamäistä:

>