Mainos- ja viitoitusluvat

Mainostaminen ja viitoituksen asettaminen Pietarsaaren kaupungin kaduilla on luvanvaraista toimintaa. Tilapäisten mainosten ja opasteiden asettamiseen asemakaava-alueelle voi hakea lupaa kunnallistekniseltä osastolta. Pysyvien mainosten pystyttämiseen tarvitaan teknisen lautakunnan päätös.

Valtion maantien varteen sijoitettaville opasteille ja mainoksille tarvitaan lupa ELY-keskukselta. Lue lisää ELY-keskuksen sivuilta.

Tilapäiset mainokset ja opastus

Tilapäinen mainostaminen ja/tai viitoituksen asettaminen kaupungin katujen varteen on luvanvaraista toimintaa, johon lupa haetaan Pietarsaaren kaupungin kunnallistekniseltä osastolta. Katso lisää – lupa-asiat


• Tilapäiseen mainontaan sovelletaan Liikenneviraston ohjeita ja muun muassa tienvarsimainonnan käsikirjaa.
• Poliittinen mainonta on kielletty

Pysyvät mainospaikat

Pysyvien mainosten pystyttäminen kaupungin maalle, katujen varteen on luvanvaraista toimintaa, johon haetaan lupaa tekniseltä lautakunnalta.

• kaupungin omistamalle maalle sijoitettaviksi esitettyjen uusien mainospaikkojen osalta ei tehdä ennakkopäätöstä vaan ne harkitaan tapauskohtaisesti
• mainostaulun pystyttämiseen yksityiselle maalle haetaan toimenpidelupaa rakennusvalvontatoimistosta
• uusien pysyvien mainospaikkojen sijoittamiseksi voidaan tarvita lisäksi esimerkiksi sijoitus-, kaivu- tai rakennuslupa

Cityryhmä hallitsee yhtä sähköistä taulua kävelykadulla, josta voi vapaasti ostaa mainosaikaa. Lisätietoa: https://fi.citygruppen.net/jumboscreen

Tienvarsimainonta valtion teiden varsilla

Luvat opasteille ja mainoksille myöntää keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskus. Lue lisää ELY-keskuksen sivuilta.
15.8.2016 voimaan tullut maantie- ja ratalain muutos helpottaa mainosten ja opasteiden laittamista teiden varteen. Aikaisemmin tähän on tarvittu lupa, mutta jatkossa riittää ilmoittaminen ELY-keskukselle.
Tilapäiseen tapahtumailmoituksiin, kuten hääkyltteihin ja vaaleja koskevaan ilmoitteluun ei tarvita lainkaan erillistä ilmoitusta ELY-keskukselle.
Myös rakennuksessa tai sen lähellä tapahtuvaa liiketoimintaa koskevat mainokset ovat sallittuja ilman ilmoitusta. Mainosten tulee kuitenkin sopeutua ympäristöön, eivätkä ne saa vaarantaa liikenneturvallisuutta.
Mainoksella tai ilmoituksella tulee olla kiinteistönomistajan suostumus sen pystyttämiseen.

Ota yhteyttä

Johan Enlund

Johan Enlund

Vastaava suunnittelija

Kunnallistekniset palvelut

johan.enlund@pietarsaari.fi

044 785 1221

Harri Kotimäki

Harri Kotimäki

Kaupungininsinööri

Kunnallistekniset palvelut

harri.kotimaki@jakobstad.fi

044 785 1750